"Numai poetul..."

Click here to edit subtitle

              Concursul interjudetean "Numai poetul..."  - 3 februarie 2018

Precizări

Înscrierea în concurs


I. Pentru secțiunea cu participare directă la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, înscrierile se fac prin completarea Acordului de colaborare și a Fișei de înscriere, documente care vor fi trimise la adresa [email protected]II. Pentru secţiunea cu participare prin poştă, fişa de înscriere va fi trimisă în plic, împreună cu lucrările elevilor (nu prin e-mail sau prin fax), până la data de 26 ianuarie 2018.


I. Secțiunea cu participare directă

   Școli înscrise până în prezent la secțiunea cu participare directă:


   Județul Suceava:

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni

Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni

Școala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni

Școala Gimnazială „N. Stoleru” Baia

Școala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești

Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca

Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

Școala Gimnazială Preutești

Școala Gimnazială Valea Moldovei

   Județul Botoșani:

Școala Gimnazială „Gheorghe Coman” Brăești

Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița

   Județul Iași:

Școala Gimnazială Șipote

  Județul Neamț:

Școala Gimnazială Vaduri


 

II. Secțiunea cu participare prin poștă 2018


Subsecțiunea II.1 - Crearea unei poezii în care să fie incluse 4 cuvinte date

 

  Cele 4 cuvinte sunt:  lac, stea, umbră, freamăt.

 


Precizări:  


- Cuvintele specifice universului liric eminescian vor fi postate pe site-ul proiectului în prima săptămână a lunii decembrie 2017.

- Un elev se poate înscrie la această subsecţiune cu o singură poezie.

- Un profesor poate coordona cel mult 3 elevi în vederea participării la această subsecțiune.

- Reguli de tehnoredactare: formatul lucrării – A4; font Times New Roman de 12, la 1.5 rânduri.

- Pe lucrare trebuie să apară atât numele elevului, clasa, școala de proveniență, cât şi numele profesorului coordonator.


- Termenul limită pentru trimiterea poeziilor: 26 ianuarie 2018Subsecțiunea II.2 - Opera lui Eminescu în imagini (creaţie plastică)

 

  Sursa de inspiraţie a desenatorilor este poezia Singurătate.

 

 

Precizări:


- Opera lirică reprezentând sursa de inspiraţie a desenatorilor va fi postată pe site-ul şcolii în prima săptămână a lunii decembrie 2017.

- Desenele trebuie să surprindă, într-o manieră originală, mesajul textului suport.

- Desenele trebuie realizate în creion, pe o foaie A4.

- Pe spatele lucrării trebuie să apară atât numele elevului, clasa, școala de proveniență, cât şi numele profesorului coordonator.

- Un elev se poate înscrie la această subsecţiune cu un singur desen.

- Un profesor poate coordona cel mult 3 elevi în vederea participării la această subsecțiune.

- Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor: 26 ianuarie 2018